Documentación

Cando te rexistres como un novo organizador de eventos, necesitamos coñecerte un pouco máis para asegurarnos de que CronoCheck se utilizará legalmente. Polo tanto, é necesario que aportes algunha documentación.

A documentación que solicitamos para poder acceder a CronoCheck como organizador protexe aos participantes de "eventos de estafa" ou "eventos falsos". Por iso é moi importante para nós coñecer os organizadores do evento que van utilizar a nosa plataforma.

En CronoCheck clasificamos os organizadores de eventos en tres grupos:

 • De tipo Persoal
  Este tipo de perfil pode crear eventos e utilizar todas as funcións de CronoCheck, cunha única restrición: Non será posible crear eventos que requiran pagos en liña.
   
 • De tipo Profesional
  O perfil do organizador profesional terá acceso a todas as ferramentas de CronoCheck, incluídos os eventos de pago.
  Os organizadores profesionais tamén teñen a posibilidade de crear eventos cuxos participantes non teñan que facer un pago en liña. Do mesmo xeito que no caso dunha conta de tipo Persoal, os eventos que non requiran pago en liña por parte do participante non terán ningún custo para o organizador.
   
 • De tipo Solidario
  Funciona do mesmo xeito que o perfil Profesional e debes achegar a mesma documentación, pero aplícanse tarifas máis baixas.
   
Podes ver o detalle da documentación requirida en cada caso seleccionando o tipo de perfil axeitado á túa situación.
 

A priori, non será necesario achegar ningún tipo de documentación.
Debes saber que validaremos a túa conta de correo electrónico para activar o perfil.
Ademais, debes proporcionar o teu número de teléfono e nome completo. Nalgúns casos podemos poñernos en contacto contigo para comprobar que a información que nos facilitaches é certa (solicitando documentación como o DNI).

 • DNI ou pasaporte. No caso de empresas ou asociacións, o DNI do administrador
 • Certificado de titularidade da conta bancaria
 • Modelo 036/037 AEAT
 • Última declaración do IRPF ou IVA
 • Factura ou recibo acreditativo da actividade
 • Certificado de estar ao corrente das obrigas tributarias
 • (Empresas) Escrituras ou certificado de rexistro mercantil
 • (Empresas) Tarxeta de identificación fiscal
 • (Empresas) Última declaración do IRPF ou últimas contas anuais aprobadas

A mesma documentación que un usuario Profesional. Os organizadores de tipo solidario, con tarifas especiais, deberán ser entidades/asociacións sen ánimo de lucro cuxo evento teña un fin benéfico e teña relación coa finalidade da asociación.